TAKAISIN KAIKKIIN KOHTEISIIN

Hurskasvuori

Hurskasvuoren kallioalue on perimätiedon mukaan ikivanha helavalkeiden polttopaikka ja myöhempinä aikoina vuoren laella oli suuri kyläkeinu. Koska lähistöltä Narvasta, Karholannokasta ja Hiidennokasta on löydetty rikkaita rautakautisia hautoja, on todennäköistä, että Hurskasvuori erikoisen muotonsa ja sijaintinsa ansiosta on ollut erilaisten tapahtumien paikkana jo esihistorialliselta ajalta lähtien. D. Skogmanin kertomuksessa vuodelta 1864 kerrotaan, että Hurskasvuoressa on sekä kuultu että nähty piruja. Niinpä vuoren pimeimpiä osia lapset ovat aina pelänneet.

1916 venäläiset varustautuivat Suomessa vihollista vastaan. Koska Narvassa yhtyivät Tottijärveltä, Vammalasta ja Turun suunnalta tulevat tiet, alue oli taktisesti hyvin tärkeä risteys ja piti linnoittaa taistelua varten. Suurella työmaalla oli venäläisen johdon lisäksi yli 200 suomalaista työntekijää ja suosittu piirileikkipaikka rikottiin juoksuhautoja tehtäessä. Linnoitteet jäivät käyttämättömiksi alkuperäisessä tarkoituksessaan, mutta vuoden 1918 taisteluissa vuorella oli punaisten tykki.

Pelloille rakennetut katetut, puuvahvisteiset juoksuhaudat purettiin ja tukittiin 1920-luvun alussa, mutta metsissä ja vuorilla sijaitsevat linnoitteet ovat säilyneet melko hyvin. Hurskasvuoressa on nähtävissä ehkä kaikkiaan yli kilometri juoksuhautoja ja pienin välimatkoin sijaitsevia kuularuiskupesäkkeitä. Ylempänä kalliolla on suurilla räjähdyspanoksilla louhittuja lintaasimonttuja eli korsuja. Keuruun Pioneeripataljoona entisti Hurskasvuoren laella toisen suurista korsuista, osan juoksuhautaa sekä miehistönsuojan vuonna 1985. Nykyään koko aluetta hoitaa Museovirasto.

Narvan Soittokunta (per. 1904) jatkoi paimenten perinteistä vappusoittoperinnettä ainakin vuodesta 1906 lähtien. 30.4.1907 Tampereen Sanomissa ilmoitettiin, että Seurantalon paikalta tehdään kävelyretki soittokunnan vappukonserttiin Hurskasvuoreen klo 7 illalla. Vanhojen uskomusten mukaan tulisi kato, ellei vapun soittajaisia pidettäisi. Myöhemmin konsertti siirrettiin Tuulikalliolle ja Narvan keskustaan, jossa perinnettä koronakeväänäkin jatkettiin 7 soittajan toimesta ilman yleisöä.

Nimi Hurskasvuori on monen merkityksensä vuoksi arvoituksellinen. Viisaan lisäksi sanalla on ollut myös merkitykset raju, hillitön, iloinen, tuhlaileva, jolloin nimi kuvaisi melko hyvin vuoren hillitöntä historiaa helavalkeineen. Vanhan kansan mukaan alkuperäisempi nimitys on Urkasvuori, joka olisi johtunut joko uhripaikasta tai urkkimispaikasta. Urkas-sana tarkoitti ennen myös rajaa – Hurskasvuori Narvan ja Kostialan rajavuorena juontaa alkunsa jo rautakaudelta.

Hurskasvuori

The word “hurskas” means devout or wise and “vuori” means mountain (in this case a small one). According to auricular tradition, the area of Hurskasvuori is an ancient place where bonfires were burned in May to celebrate and drive away the evil spirits. Later there was a large village swing at the top of the mountain. As rich Iron Age graves have been found in the vicinity, it is likely that Hurskasvuori has been a place for various events since prehistoric times due to its special shape and location.

After medieval time the smooth area on the top of the hill was a popular meeting place and circle dances were danced on spring Sundays. According to D. Skogman’s narration in 1864, the devils were heard and seen in Hurskasvuori! For this reason, the children have always been afraid of the darkest parts of the mountain.

In 1916, the Russians equipped themselves in Finland against the enemy. As the roads from Tottijärvi, Vammala and Turku conjoined in Narva, the area was tactically very important place and had to be fortified for battle. In addition to the Russian management, the large construction site had more than 200 Finnish employees and the popular place was shattered while making trenches. The forts remained unused in their original purpose, but in the battles of Civil War in 1918 there was a Red Army cannon on the mountain.

Covered, wood-reinforced trenches built in the fields were demolished and blocked in the early 1920’s, but the constructions in the forest and on the mountain have preserved quite well. More than a kilometer of trenches can be seen in Hurskasvuori. One large dugout, part of the trench and crew shelter has been restored in 1985. Nowadays the entire area is managed by the Finnish Heritage Agency.

At least since 1906 the Narva Woodwind Orchestra has continued the shepherds first of May playing tradition. According to old beliefs, the farmers’ harvest would fail if the May Day concert was not held. Later, the concert was moved to the center of Narva, where the tradition was continued even in Corona Spring by 7 players without an audience.

The name Hurskasvuori, is mysterious due to its many meanings. While meaning “wise”, the word “hurskas” has also had meanings like “fierce, unrestrained, cheerful, extravagant”, describing quite well the unrestrained history of the mountain. According to the old people, the more original name would be “Urkasvuori”,due to being a place for either sacrifice or spying. The word “urkas” also had a meaning of a border – Hurskasvuori was a border between Narva and Kostiala villages in the Iron Age

Tiedot / Descriptions

Hurskasvuori

Vesilahdentie 1453, 37370 Vesilahti

Levähdysalue, johon voi jättää auton. Tien toisella puolella on rappuset, joilta lähtevää polkua pitkin vuoren laelle on alle 100 m. Osoitteen Vesilahdentie 1406 kohdalta polkua pitkin mennessä ei ole rappusia, mutta matkaa on reilu 200 m. Parkkitilaa on yhdelle autolle.

Lay-by for parking, across the road are stairs leading from the path to the mountain (100 m). At Vesilahdentie 1406, there are no stairs along the trail, but the distance is just over 200 m. Parking space for one car.

Lue lisää / Read more!
Mikä on Selfie Pirkanmaa? / What is Selfie Pirkanmaa?
Lue tärkeä tiedote COVID-19 liittyen! | Read important notice about COVID-19!

#narvanmarkkinat

Mukana olevat

Projektia koordinoi Ahlman, osana Pure Pirkanmaa hanketta.

Kaikki oikeudet pidätetään. Copyright Ahlman 2020.

Yhteistyö, media ja yhteydenotot: markkinointi@ahlman.fi